eng pl
Strona Główna » mgr Anna Bąk

mgr Anna Bąk

doktorantka


2016_abak_6dabdab6bd94a35133fe6f5bf9a39dd5.jpg

anna.jolanta.bak@gmail.com

Zainteresowania naukowe:

PSYCHOLOGIA TAŃCA i SPORTU, psychologia organizacji (rekrutacja i selekcja, feedback)

Rozdziały w monografiach:

Bąk, A. (2016). Motywacja tancerzy z perspektywy psychologicznej [w:] A. Fredyk i J. Polechoński (red.), Taniec i sztuki pokrewne w nauce i praktyce (s. 77-93). Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Bąk, A., Zając, A. (2014). Proces motywowania tancerzy w kontekście teorii samodeterminacji. [w:] A. Fredyk i E. Smol (red.), Taniec, rytm, muzyka w nauce i praktyce (s. 75-90). Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Szmigielska, B., Bąk, A., Hołda, M. (2014). Seniorzy w świecie wirtualnym - przegląd koncepcji i badań. [w:] B. Szmigielska (red.), Senior zalogowany (rozdz. 1, s. 13-30). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szmigielska, B., Bąk, A., Jaszczak, A. (2014). Komputer i internet w życiu e-seniorów - doniesienie z badań jakościowych. [w:] B. Szmigielska (red.), Senior zalogowany (rozdz. 3, s. 45-66). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bąk, A., Jaszczak, A. (2014). Rzeczywiste kompetencje seniorów w zakresie korzystania z internetu. [w:] B. Szmigielska (red.), Senior zalogowany (rozdz. 6, s. 121-152). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jaszczak, A., Bąk, A. (2014). Poradnik - praktyczne wnioski z przeprowadzonych badań. [w:] B. Szmigielska (red.), Senior zalogowany (rozdz. 7, s. 153-168). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bąk, A., Hołda, M. (2013). Seniorzy w sieci. Między stereotypem a prawdą. [w:] M. Wysocka-Pleczyk, B. Świeży (red.), Człowiek zalogowany: Od mowy nienawiści do integracji w sieci (s.131-138). Kraków: Biblioteka Jagiellońska. Dostępny: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=254812.

Bąk, A. (2011). Porównanie szkoleń online i offline - perspektywa trenerów i uczestników. [w:] B. Szmigielska (red.), Edukacja w dwóch światach offline i online (s. 36-55). Kraków: Wydawnictwo WiR PARTNER.

Bąk, A. (2009). Opisy gadu-gadu: funkcje, źródła i preferencje. [w:] B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu (s. 160-178). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Bąk, A. (2008). Komunikacja polskich emigrantów z rodziną za pośrednictwem internetu. [w:] B. Szmigielska (red.), Całe życie w sieci (s. 205-240). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły:

Szmigielska, B., Bąk, A., Jaszczak, A. (2012). Komputer i internet w życiu e-seniorów - doniesienie z badań jakościowych. Studia Edukacyjne,  22, 334-366. Dostępny: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/5910/1/studia_eduk_23_s_343-366.pdf

Szmigielska, B., Bąk, A., Hołda, M. (2012). Seniorzy jako użytkownicy Internetu. Nauka, 2, 141-155. Dostępny: http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_212_11_Szmigielska.pdf .

Bąk, A. (2011). Popularyzacja nauki za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, E-wydawnictwo 2011. Dostępny: http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/374.

Wystąpienia konferencyjne:

Bąk, A. (2016, czerwiec). Obraz ciała tancerek orientalnych. Referat przedstawiony na I Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej “Ciało, Ciału, Ciałem”, SWPS, Katowice. Wystąpienie wyróżniono.

Bąk, A. (2016, styczeń). Motywacja tancerzy - sportowa czy artystyczna? Referat przedstawiony na III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej: Taniec, rytm, muzyka w nauce i praktyce, Bytom.

Bąk, A (2014, wrzesień). Praktyczne wnioski z realizacji badań nad korzystaniem z Internetu w grupie osób w wieku 55+. Referat przedstawiony na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. “Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz.

Jaszczak A., Bąk, A. (2014, marzec). Seniorzy w internecie - praktyczne wnioski z realizacji badań. Referat przedstawiony na III konferencji “Człowiek zalogowany”, Kraków.

Bąk, A. (2014, marzec). 1,2,3 rekruter patrzy! - czyli 7 mitów rekrutacji i selekcji w sieci. Referat przedstawiony na III konferencji “Człowiek zalogowany”, Kraków.

Bąk, A., Zając, A. (2014, styczeń). Jak motywować tancerza do treningu i występów? Poster przedstawiony na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej: Taniec, rytm, muzyka w nauce i praktyce, Bytom.

Bąk A., Jaszczak A., Wolski K., Szmigielska, B. (2013, luty). Skala Kompetencji Korzystania z Internetu -SKKI. Wyniki badań pilotażowych. Referat przedstawiony na II konferencji “Człowiek zalogowany”, Kraków.

Bąk A., Jaszczak A., Wolski K. (2012, grudzień) Seniors’ attitudes towards using the internet – data from polish qualitative research. Cyberspace 2012, 10th International Conference. Brno, Republika Czeska.

Bąk, A. (2012, maj). Strony internetowe szkół tańca jako źródło informacji o ideale tancerki. Referat wygłoszony na: II Konferencji Naukowej Studentów Psychologii “Psychodebiuty”, UJ, Kraków.

Bąk, A., Hołda, M. (2012, styczeń). Seniorzy w sieci. Między stereotypem a prawdą. Referat przedstawiony na Interdyscyplinarnej Konferencji “Człowiek zalogowany”, UJ, Kraków.

Bąk, A. (2012, styczeń). Wirtualny obraz tancerki orientalnej. Referat wygłoszony na: Interdyscyplinarnej Konferencji “Człowiek zalogowany”, UJ, Kraków.

Bąk, A., Hołda, M. (2012, styczeń). Seniorzy w sieci. Między stereotypem a prawdą. Referat wygłoszony na: Interdyscyplinarnej Konferencji “Człowiek zalogowany”, UJ, Kraków.

Bąk, A. (2011, maj). „Osoba badana w Sieci” – czyli o badaniach w internecie i przez internet. Referat wygłoszony na: II Kongresie Młodej Socjologii, UJ, Kraków.

Bąk, A. (2011, kwiecień). Facebooku oddaj moje życie! - czyli o aktywności użytkowników portali społecznościowych. Referat wygłoszony na: I Konferencji Naukowej Studentów Psychologii “Psychodebiuty”, UJ, Kraków.

Bąk, A. (2011, marzec). „Lubię to!” czyli naukowcy na Facebooku. Referat wygłoszony na: studencko-eksperckiej konferencji naukowej Nauka – ludzka rzecz, UJ, Kraków.

Bąk, A. (2010, październik). Porównanie szkoleń online i offline, czyli trener niejedno ma imię. Referat wygłoszony na: II Ogólnopolskim Sympozjum Psychologii Edukacji Online czy offline - dwa światy edukacji? UJ, Kraków.

Bąk, A. (2010, styczeń). Pokaż mi swój opis, a powiem Ci kim jesteś – czyli o statusach opisowych Gadu-Gadu i portalu Facebook. Referat wygłoszony na: Studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Język i Komunikacja. Człowiek zbudowany ze słów. Kraków.

Bąk, A. (2008, październik). Opisy gadu-gadu: funkcje, źródła i preferencje. Referat wygłoszony na: I Ogólnopolskim Sympozjum Psychologii Edukacji. Pracownia Psychologii Edukacji, UJ. Kraków.

Bąk, A. (2008, czerwiec). Wpływ zaprzeczeń na odbiór listu motywacyjnego. Referat wygłoszony na: Konferencji Młodych Badaczy. Grupa AIQ oraz Sekcja Psychologii Akademickiej KNSP UJ. Kraków.

Udział w projektach badawczych:

Grant MNiSW Determinanty kompetencji korzystania z internetu przez osoby w wieku senioralnym (N N106 353440): 2011-2014 (współwykonawca)

Zainteresowania pozanaukowe:
Pisanie (http://annabakpisze.pl/), rekrutacja (http://www.dobrarekruterka.pl/), taniec orientalny, literatura faktu.

.
pegaz
.